Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

प्लानेटरी रोलर स्तम्भ स्क्रू


  • ग्रह र परिक्रमा रोलर स्तम्भ स्क्रू

    ग्रह र परिक्रमा रोलर स्तम्भ स्क्रू

    उच्चतम दक्षता रोलिङ गति (उथलो नेतृत्व डिजाइनहरूमा पनि)।धेरै सम्पर्क बिन्दुहरू जसले धेरै उच्च रिजोल्युसनको साथ ठूलो भार बोक्छ।सानो अक्षीय आन्दोलन (धेरै उथले नेतृत्व संग पनि)।छिटो प्रवेग संग उच्च घूर्णन गति (कुनै प्रतिकूल प्रभाव छैन)।सबैभन्दा भरपर्दो पेंच समाधान उपलब्ध छ।उच्चतम प्रदर्शन संग उच्च लागत विकल्प।